Sunday, August 14, 2016

Hinata | saving Konoha with a titjob


Hanabi | a gift to the Hokage


Tsunade | in a Kage Bunshin training 2


Kushina | vS. 2 boys


Hanabi | in a Kage Bunshin training